Tipy do Prahy

Pražský Hrad

Pražský Hrad je nepochybně nejen největší dominantou hlavního města, ale také nejvýznamnější historickou památkou celé České republiky. Hrad založil okolo roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců a v současné době se rozkládá na ploše téměř 70 000 m² a je také zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Mezi nejzajímavější části této historické památky patří Katedrála sv. Víta, Starý královský palác, Zlatá ulička, Bazilika sv. Jiří či Rožmberský palác. Pražský Hrad pro návštěvníky nabízí celou řadu okruhů s průvodcem. Vstupenky a více informací naleznete zde.

Staroměstské náměstí

Pokud navštívíte Prahu, určitě se zastavte na Staroměstském náměstí, kde najdete v průběhu celého roku mnoho událostí. Pokud zrovna neprobíhají vánoční, velikonoční či farmářské trhy, můžete navštívit některou z dominant této lokality. Těmi nějvětšími jsou nepochybně Staroměstský orloj, za kterým jezdí návštěvníci z celého světa, Staroměstská radnice, Pomník Mistra Jana Husa, Palác Kinských nebo Pražský poledník. Na tomto náměstí probíhají také projekce ze světových sportovních událostí, kterých se účastní české reprezentace.

Karlův most

Karlův most je nejstarším dochovaným mostem přes řeku Vltavu v Praze a druhým nejstarším v České republice. Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evropských obchodních stezkách. Od konce 17. století bylo postupně na most umístěno 30 převážně barokních soch a sousoší. Původně se mu říkalo jen „kamenný“ nebo „pražský“ most. Název „Karlův most“ se vžil až kolem roku 1870.

Vyšehrad

Vyšehrad je historické hradiště a pevnost na skále nad pravým břehem řeky Vltavy ve čtvrti Vyšehrad v Praze. Na Vyšehradském hřbitově se Slavínem u kostela sv. Petra a Pavla jsou pochovány významné české osobnosti jako skladatelé Bedřich Smetana a Antonín Dvořák, malíři Alfons Mucha a Mikoláš Aleš a další. Nachází se zde také nejstarší pražská rotunda sv. Martina. Od roku 1962 je vyšehradský areál národní kulturní památkou. K Vyšehradu se vztahuje pověst o rytíři Horymírovi, který byl na Vyšehradě vězněn za knížete Křesomysla. Jako poslední přání se před smrtí chtěl naposledy projet na svém věrném koni Šemíkovi. Že Křesomysl nechal zavřít všechny brány, nebylo nic platné. Šemík přeskočil i s Horymírem hradby a skočil rovnou do Vltavy. Horymír se zachránil, ale statečný Šemík na následky skoku uhynul.

Tančící dům / Ginder and Fred

Tančící dům, jinak také Ginger and Fred, oficiálním jménem původně Nationale Nederlanden Building, dokončený roku 1996, stojí v Praze na pravém břehu Vltavy na rohu Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí. Pojmenován je podle tvaru svých dvou nárožních věží, inspirovaných slavným meziválečným tanečním párem Freda Astaira a Ginger Rogersové. Tančící dům navrhl Vlado Milunić spolu s Frankem O. Gehrym, kterého k projektu přizval investor. Interiéry kanceláří investora byly z části svěřeny britské architektce českého původu Evě Jiřičné. V hodních patrech jsou umístěny kavárna a restaurace k překrásným výhledem na Prahu. V přízemí budovy, kde se nachází galerie, se často pořádají umělecké výstavy. Více informací naleznete zde.