Pravidla cestování

Cestování do Švýcarska není cestou neomezených možností. Při vypravení do této země musíte dbát nejen na cestovní doklady, ale především na omezení v rámci dovozu a vývozu zboží. S čím se smí a nesmí cestovat do Švýcarska? Na dovoz vybraných druhů zboží platí úplný zákaz nebo přísné omezení množství. V obecné rovině platí, že při vstupu do Švýcarska s sebou můžete mít oděvy, toaletní potřeby, kosmetiku, léky pro osobní spotřebu, fotoaparát, kameru, mobilní telefon, přenosný počítač, z potravin občerstvení a nápoje určené k přímé konzumaci a pohonné hmoty v nádrži vozidla + maximálně 25 litrů v kanystru.

Veškeré další předměty určené ke spotřebě cestujícími nebo jako dar jsou osvobozeny od daně a cel, pokud splňují dva základní předpoklady:
– jejich celková hodnota (bez daně) nepřevyšuje částku 300,- CHF
– nebyly překročeny stanovené množstevní limity u vybraných druhů zboží.
Je-li celková hodnota veškerých předmětů (bez daně) vyšší než CHF 300,-, podléhá úhradě daně ve výši 8% (běžná sazba) nebo 2,5% (snížená sazba např. u potravin) z celkové částky.
Je-li překročen některý ze stanovených množstevních limitů u vybraných druhů zboží, je nutno uhradit clo ve stanovené výši za převyšující množství.

MNOŽSTEVNÍ LIMITY U ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍMU CLU:

Typ zbožíBezcelní dovoz na osobu a denPoznámka
Maso a masné výrobky, s výjimkou divočiny a ryb1 kgDovoz produktů ze zvířat s původem mimo EU a Norska je zakázán.
Máslo a smetana1 kg/litr-
Oleje, tuky, margaríny k potravinářským účelům5kg/litr-
Alkoholické nápoje (týká se pouze osob starších 17 let)u nápojů do 18% obsahu alkoholu: celkem 5 litrů
u nápojů s obsahem nad 18% alkoholu: celkem 1 litr
Tabákové výrobky (týká se pouze osob starších 17 let)cigarety/doutníky: celkem 250 ks nebo
jiné tabákové výrobky: celkem 250 g
Případně kombinace obojího do stanoveného limitu
Při stanovování množství se vychází z brutto váhy produktu.

Cestovní doklady

I přesto, že Švýcarsko není členem EU, je možné cestovat do Švýcarska poměrně snadno. Na základě smlouvy o volném pohybu ze dne 1. června 2002 mezi EU a Švýcarskem mohou občané států EU cestovat do Švýcarska pouze s občanským průkazem. Tato dohoda se vztahuje na všechny členské státy EU, tedy i občany České a Slovenské republiky.

Délka pobytu a povolení

Ve Švýcarsku je však možno pobývat maximálně 3 měsíce bez povolení. V případě, že má občan v úmyslu zde pobývat déle nebo zde vykonávat výdělečnou činnost, je povinen požádat o příslušné povolení k pobytu u migračního úřadu ve Švýcarsku. Tato povolení se liší v závislosti na jeho délce.
Povolení typu L (platí na 3 měsíce až 1 rok)
Povolení typu B (platí na 5 let)
–       pouze s pracovní smlouvou na déle než 1 rok nebo na dobu neurčitou
Povolení typu C (neomezená platnost)
–       uděluje se po 5 nebo 10 letech pobytu ve Švýcarsku
–       nutnost složení jazykové zkoušky
Povolení typu Ci (uděluje se převážně rodinným příslušníkům)
O povolení k pobytu můžete zažádat on-line ZDE

Poplatky za žádost o povolení se pohybují v rozmezí 50 – 600 CHF v závislosti na kantonu.