Úprava ceny sedadla navíc i pravidel přepravy nedoprovázených dětí.

Úprava ceny sedadla navíc i pravidel přepravy nedoprovázených dětí.

Po zkušebním provozu přicházíme s úpravou cen některých služeb i pravidel tak, aby byly přehlednější a dávaly větší smysl všem zúčastněným. Změny se týkají především doplňkové služby zakoupení sedadla navíc a z velké části také pravidel pro přepravu nedoprovázených dětí.

Sedadlo navíc - jednotná cena pro všechny destinace

Od 22.5. 2023 jsme změnili cenu sedadla navíc, které využívají ti z Vás, kteří chtějí mít garanci většího prostoru. Nově bude cena se extra sedadlo jednotná pro všechny trasy 1100CZK, 51CHF nebo 51EUR. V případě cestování z města Bregenz je zde mírné navýšení, ale naopak u cestování z Bernu je zde razantní snížení ceny.

Přeprava nedoprovázených dětí - nově jasnější pravidla

Víme, že se velmi rychle blíží prázdniny. Proto nyní přicházíme s úpravou pravidel pro přepravu nedoprovázených dětí. Kategorii jsme rozdělili do 2 úrovní.

1) Děti do 12 let, kde platí následující pravidla:
a) Zákonný zástupce dítěte do 18 let je povinen nás informovat s předstihem.
b) Osoba mladší 12 let musí mít platné cestovní doklady (cestovní pas či občanský průkaz).
c) Pokud nedojde k jiné individuální domluvě s dopravcem, musí být osoba mladší 12 let doprovázena k odjezdu a v cílové stanici na ně musí čekat vyzvedávající osoba minimálně 20 minut před plánovaným příjezdem.
d) U rezervace musí být vždy platné telefonní číslo na osobu, která bude dítě doprovázet k odjezdu.
e) Doprovod osoby mladší 12 let musí při odbavení předat řidiči plnou moc (ke stažení zde) a to včetně platných kontaktů.
f) Osoba mladší 12 let bude usazena do přední části autobusu pod stálý dohled bezpečnostních kamer.
g) V rámci přepravy osoby mladší 12 let je zde povinnost rezervace druhého sedadla tak, aby dítě sedělo samo. Cena sedadla navíc je zpoplatněna dle tarifu 1100CZK/51CHF/51EUR. V případě více dětí je tento poplatek účtován pouze jednou.


2) V případě dětí od 13 do 18 let, které již platí dospělé jízdné, platí nově následující pravidla:
a) Zákonný zástupce dítěte do 18 let je povinen nás informovat s předstihem.
b) Osoba mladší 18 let musí mít platné cestovní doklady (cestovní pas či občanský průkaz).
c) Pokud nedojde k jiné individuální domluvě s dopravcem, musí být osoba mladší 18 let doprovázena k odjezdu a v cílové stanici na ně musí čekat vyzvedávající osoba minimálně 20 minut před plánovaným příjezdem.
d) U rezervace musí být vždy platné telefonní číslo na osobu, která bude dítě doprovázet k odjezdu.
e) Osoba mladší 18 let musí při odbavení předat řidiči plnou moc (ke stažení zde) a to včetně platných kontaktů.